Vanadinite,バナジン鉛鉱

商品番号  VNT104
標 本 名 バナジン鉛鉱 <アリゾナ>
産  地 J.C. Holmes claims, Santa Cruz Co., Arizona, USA
サ イ ズ 42x28x25mm/42g
価  格 ¥5,800
説  明 1984年に得られた古い標本です。